audyt

W RAMACH AUDYTU OFERUJEMY:

  • kontrolę spójności kodowania
  • wyszukiwanie potencjalnych błędów
  • analizę wydajności wdrożonego systemu
  • weryfikację jakości świadczonych usług
  • znalezienie "wąskich gardeł"
  • przetestowanie użyteczności i łatwość użytkowania

AUDYT SYSTEMÓW

audyt systemw

Nieustannie rozwijające się technologie informatyczne wymagają od zarządzających nimi obszernej wiedzy i trafnych decyzji, popartych dogłębną analizą. Poprzez zlecenie przeprowadzenia odpowiednich badań i analiz niezależnym specjalistom IT, minimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu, uniknięcie wzrostu kosztów wdrożenia, utrzymania i modernizacji rozwiązania informatycznego.

Audyt informatyczny jest złożonym przeglądem środowiska informatycznego, który przeprowadza się celem weryfikacji działania już wdrożonych rozwiązań i przeciwdziałania pojawieniu się zdarzeń niepożądanych, które mogą przynieść szkody firmie.

Audyt systemów polega m.in. na:

Weryfikacja audytowa przeprowadzana jest w sposób przyjazny i nieinwazyjny. Wszystkie prace prowadzone przez RHSoft realizowane są z zachowaniem ścisłej poufności oraz zgodnie z kodeksem etyki audytorskiej. Skupiamy uwagę na detalach, które w przypadku zabezpieczeń systemowych są niejednokrotnie decydujące o poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyt systemów informatycznych, to odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacyjne. Warto nam zaufać.


Firma RHS Rafał Michalak otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania


Copyright © 2010-2013 RHSoft. Wszystkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności