DOTACJAFundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Uprzejmie informujemy, iż firma RHS Rafał Michalak realizuje projekt: "Wdrożenie systemu B2B usprawniającego realizację projektów informatycznych we współpracy z partnerami podwykonawcami."

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-10-020/14-00 

Realizacja projektu: 01.07.2014 r.-30.06.2015 r.
Wartość projektu: 301 050,00 PLN,
Dofinansowanie: 146 100,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl

Firma RHS Rafał Michalak otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania


Copyright © 2010-2013 RHSoft. Wszystkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności