outsourcing

Skorzystanie z outsourcingu IT, to podjęcie rentownego, zoptymalizowanego działania na skutek:

  • redukcji kosztów
  • oszczędności czasu - oddanie do użytku nowoczesnego, przetestowanego efektu pracy
  • braku konieczności zatrudniania dodatkowych osób - analityka, projektanta, testera
  • przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  • pomocy doświadczonych programistów
  • terminowej realizacji projektów

OUTSOURCING
PROJEKTÓW

Outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, co oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Przedsiębiorcy korzystając z usług innych podmiotów gospodarczych w najprostszy sposób mogą zredukować koszty przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu usług, zminimalizować ryzyko z uwagi na fakt podjęcia zadania przez specjalizujący się w tym podmiot, a także zwolnić własne zasoby do realizacji innych celów w ramach swojej kluczowej działalności. Nadrzędną korzyścią jest efekt dźwigni finansowej uzyskany poprzez zaoszczędzoną kwotę, będącą w pierwotnym modelu sumą utraconych korzyści.

W dzisiejszych czasach obecność pionu informatycznego bądź zastosowań technologii IT jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z rodzajów outsourcingu jest outsourcing projektów IT, przez który rozumieć można w szerokim ujęciu realizację całości bądź wybranych części projektów informatycznych dostosowanych do potrzeb Zleceniodawcy. Głównym celem outsourcingu IT jest stworzenie wysokoefektywnego systemu zarządzania opartego na nowoczesnych i najkorzystniejszych rozwiązaniach w obszarze usług informacyjnych. Wzrost popularności i zapotrzebowania na zastosowania informatyczne w przedsiębiorstwach zapoczątkował tendencję rozwojową pod kątem innowacyjności i doboru rozwiązań informatycznych przez realizujące je podmioty. Nowoczesne rozwiązania stały się pożądanym zjawiskiem, elementem dzięki któremu dana jednostka może w sposób świadomy kształtować swój wizerunek w szeroko pojętej infrastrukturze informatycznej.

Specjalizujemy się w outsourcingu i współpracy w zakresie niestandardowych projektów. Tworzymy nowatorskie, efektywnie zarządzane programy.

outsourcing projektw

Proponowane przez naszą firmę usługi z danego zakresu skupiają wszystkie etapy projektu od analizy potrzeb i oczekiwań, analizy możliwości, doboru narzędzi i technologii projektowych, implementacji i konfiguracji sytemu, do zarządzania efektem końcowym.

Po przekazaniu projektu istnieje możliwość rozszerzenia świadczeń o skorzystanie z utrzymania i dalszego rozwoju przedsięwzięcia. Bardziej wymagającym rozwiązaniom internetowym oferujemy także hosting.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Państwa pomysły i oczekiwania wymagają optymalnych rozwiązań, by bezkolizyjnie móc dążyć do niczym niezahamowanego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć, warto skorzystać z usług o najwyższych standardach oferowanych przez odpowiedzialne i szanowane firmy. Zapraszamy do współpracy.


Firma RHS Rafał Michalak otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania


Copyright © 2010-2013 RHSoft. Wszystkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności