ZAPEWNIAMY:

  • obsługę zgłoszeń błędów
  • wsparcie techniczne
  • wprowadzanie większych zmian funkcjonalnych (rozwój)
  • drobne zmiany i poprawki (optymalizacje wyglądu, wydajności etc.)
  • nadzór i dbałość o prawidłową pracę systemu
  • utrzymanie wysokiego standardu intrastruktury

UTRZYMANIE
I ROZWÓJ

Wdrożenie systemu informatycznego nie jest jednoznaczne z zakończeniem wszelkich prac oraz modernizacji infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Pierwotnie stworzone wersje mogą nie dostarczać optymalnych funkcjonalności, co poniekąd związane jest z ciągłym postępem technologicznym, zmianami zamysłów biznesowych bądź pojawieniem się nowych oczekiwań względem oprogramowania. Nie zawsze możliwe jest zlecenie prac utrzymywania lub rozbudowy systemu dostawcy, który stworzył dotychczasowe rozwiązanie. Z punktu widzenia Zleceniodawcy korzystniejszą opcją może okazać się przekazanie opieki nad systemem innej firmie mogącej ocenić mechanizm, rozwinąć go i wyszukać potencjalne niedoskonałości.

Oferujemy dalsze rozbudowywanie już istniejących systemów informatycznych. Wyróżnia nas relatywnie niski koszt wdrożenia - nie zachodzi potrzeba zatrudnienia sztabu specjalistów nadzorujących przebieg procesów. Nasi Klienci mają możliwość dowolnego regulowania ilości zlecanych prac dotyczących dodatkowych obszarów (np. liczby obsługiwanych zgłoszeń, wykonywanych poprawek, poziomu rozbudowy systemu).


Firma RHS Rafał Michalak otrzymała dotację w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Więcej informacji o Dotacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Dotacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania


Copyright © 2010-2013 RHSoft. Wszystkie prawa zastrzeżone   |   Polityka Prywatności